Projekt

Några projekt genom åren

SkaltekAB, Kungsängen

2023 Uppgradering kranlager/kranlagerstyrning (LSS) för produktionsmiljö. Kran ursprungligen från 2003.

Car-O-Liner, Kungsör

2021 Uppgradering produktionscellstyrning (PSS) för verkstadsmiljö. Kran ursprungligen från 1988.

Electrolux LaundrySystem AB, Ljungby

2012 Ombyggnad och uppgradering kranlager och nytt lagerstyrsystem för 3 kranar, inklbansystem.

2015 Uppgradering kranlager och nytt lagerstyrsystemför 1 kran (buffertlager).

2016 Leverans pallkranoch nytt lagerstyrsystem för 4 kranar, inklbansystem

B.R.A Maskiner AB, Mullhyttan

2010 Uppgradering produktionscellstyrning (PSS) för verkstadsmiljö. Kranen från mitten av 1980 talet.

Kraft Foods, Marabou, Upplands Väsby

2010 Nytt lagersystem. Styrning för transportbanor och automatkran. Ursprungligt system från 1999.

Volvo CE AB, Braås

2008 Nytt lagerstyrsystem. Styrning för transportbanor och automatkran. Ursprungligt system från 1997.

AA Logistik, Västerås

2007 Nytt lagerstyrsystem. Styrning för transportbanor och automatkranar. Ursprungligt system från 1992.

Procordia Food, Örebro (idag Orkla)

2003 Flytt av ställageoch miniloadkrantill ny byggnad. Installation nytt kranstyrsystem.

Volvo Parts AB, Flen

2003 Flytt av ställageoch miniloadkrantill ny byggnad. Installation nytt kranstyrsystem.